Νέα Εταιρείας :

Γενικοί Όροι Σελίδας

Συνιστούμε στους «Πελάτες» να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους διότι η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση - συναίνεση σας με αυτούς.

1.
H «ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων» (εφεξής «Εταιρία»), η εταιρία που δημιούργησε τoν δικτυακό τόπο kouzouloglou.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα» ή «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), προσφέρει τις υπηρεσίες, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης (εφεξής «Πελάτης») καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους.

3. Η «Εταιρία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους «Πελάτες» για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στην «Ιστοσελίδα» ή με την αποστολή ενημερωτικού
Newsletter. Κάθε χρήση της «Ιστοσελίδας» κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

4. Ο «Χρήστης» είναι
o μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η «Εταιρία», οι συνεργάτες της ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του «Πελάτη» με τους παρόντες όρους.

5. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην «Ιστοσελίδα», θα ζητηθούν από τους «Πελάτες» ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε «Χρήστης» είναι υπεύθυνος:

  • Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες.
  • Να ορίσει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password). Ο «Χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών,ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδα» από τρίτα πρόσωπα.
  • Να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Εάν ο «Πελάτης» επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η πληροφορία αυτή θα διαγραφεί άμεσα.


6.
Cookies: Η «Εταιρία» χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της «Ιστοσελίδας» της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία επιτρέπουν στην «Ιστοσελίδα» να λειτουργεί απρόσκοπτα - χωρίς τεχνικές ανωμαλίες και να διευκολύνει την πρόσβαση των «Χρηστών» σε αυτή. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η «Ιστοσελίδα».

7.
Λογαριασμοί Χρηστών οι οποίοι δεν έχουν ανανεωθεί έγκαιρα ( Διάστημα 1 έτους) , αυτομάτως τίθενται σε κατάσταση «προσωρινής αναστολής» (suspend) για πέντε (5) ημέρες και κατόπιν διαγράφονται από τους server μας. Η επαναφορά μετά από διαγραφή είναι δυνατή εκτελλόντας την διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού.

8. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, για:

  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.

  • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα κάποιου «Πελάτη» ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του «Πελάτη» με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

  • Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών άλλων «Χρηστών» με σκοπό την παραπλάνηση.

  • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της «Εταιρίας».

  • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, Ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της «Εταιρίας».


Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάποια από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το «Πελάτη».

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο!
Λίστα επιθυμιών
Λίστα σύγκρισης

Λεπτομερής Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Ανταλλακτικά που είδατε

blank
blank
blank
blank

Επίσημος Διανομέας Ν. Ηρακλείου

Πάνω
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΕ - Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων στο Ηράκλειο Κρήτης.
Υλοποίηση - Σχεδιασμός - Συντήρηση - Φιλοξενία Ιστοσελίδας webgift dev™. All rights reserved